atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. [🔉 *o·i·des]

alternatera krokodylowa
Alternanthera Alternanthera Alternanthera AlternantheraAlternantheraalternantera powabna (Alternanthera ficoidea var. bettzickiana)alternatera pstra (Alternanthera reineckii)
Bylina ziemno-wodna ze strefy umiarkowanej Ameryki Północnej. Robi karierę w innych częściach świata jako inwazyjna. W Europie występuje na Zachodzi i Południowym-Zachodzie. W Polsce nie (2019 r.). Znajduje się na unijnej liście gatunków inwazyjnych szczególnie groźnych, objętych zakazem uprawy (2017 r.).