takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Azolla caroliniana Willd.

azolla karolińska
na stronie — cechy charakterystyczne