atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Baccharis halimifolia L.

komarnik wirginijski, bakcharis srebrzysty
Asteraceae Asteraceae Asteraceae AsteraceaeAsteraceaeastrowate (Asteraceae) byliny w ogrodziepartenium ambrozjowate (Parthenium hysterophorus)
Baccharis halimifolia (komarnik wirginijski)
19.11.2009, ogród botaniczny Genewa (Szwajcaria); copyright © by Paweł Kalinowski
Baccharis halimifolia (komarnik wirginijski)
Krzew ozdobny rodem z Ameryki Północnej. Zdziczały lokalnie w zachodniej Europie, w obszarze silnego wpływu klimatu atlantyckiego; z potencjałem inwazyjnym. Jest na unijnej liście roślin inwazyjnych. U nas rzadko spotykany w ogrodach botanicznych itp. Teoretycznie mógłby zimować i przetrwać dłuższy czas w środowisku przyrodniczym w pasie zachodniego wybrzeża.