Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
XL
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
Bylina wodna, gatunek północnoamerykański, silnie inwazyjny i ekspansywny. Spotykany głównie w dolinach dużych rzek, także w starorzeczach i zbiornikach zaporowych; rzadziej w jeziorach. Być może częstszy niż pokazuje to mapa, bo nierozpoznawany z uwagi na podobieństwo do innych gatunków z tego rodzaju.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny
• potencjalnie inwazyjny
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1990r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion
· 3260 — nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników All.Ranunculion fluitantis

wybrane okazy · selected collections

#5
pkob.190719-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry, Jezioro Raduszeckie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Kamiński D., 2010 — Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły [243]
  • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
  • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I [444]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji