fot. bl-F297-F1000028 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Urtica dioica

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwitnący osobnik żeński
03.2005 copyright © by Barbara Łotocka