takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus ×splendida Hedl.