takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus forrestii McAll. et Gillham

jarząb Forresta