atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus discolor (Maxim.) Maxim.

jarzębina dwubarwna jarząb hubeiski
Sorbus hupehensis C.K. Schneid.