fot. pk-Ventenata_dubia_1d_Stobski_Piramidi_BG_07.16_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Ventenata dubia (wentenata zwodnicza)

on This page when logged in
you will see 1.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2016, Stobski Piramidi, Bułgaria · copyright © by Paweł Kalinowski