fot. 020511-0870_1 (771×344) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020511-12
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.05.2002, dolina rz. Bystrzyca, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski