fot. 110921-6387_v2 (824×625) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110921-1
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva sylvestris (ślaz dziki)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski