fot. kkcz-IMG_3120 (330×463) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek