atlas-roslin.pl
efemerofit [24][234]

Malva parviflora L.

ślaz drobnokwiatowy
Malva Malva Malva MalvaMalvaślaz zaniedbany (Malva neglecta)ślaz drobnokwiatowy (Malva pusilla)
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
14.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
XL
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Malva (ślaz)kl 748

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200614.2.konrad_kaczmarek - Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200614-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #5