atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Malva pusilla Sm.

ślaz drobnokwiatowy
Malva Malva Malva MalvaMalvaślaz drobnokwiatowy (Malva parviflora)ślaz dziki (Malva sylvestris)
Malva pusilla (ślaz drobnokwiatowy)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Malva pusilla (ślaz drobnokwiatowy)
Malva pusilla (ślaz drobnokwiatowy)
Malva pusilla (ślaz drobnokwiatowy)
Malva pusilla (ślaz drobnokwiatowy)
Malva pusilla (ślaz drobnokwiatowy)
Malva pusilla (ślaz drobnokwiatowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Malva (ślaz)kl 743

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty; przydroża, miejsca ruderalne.

Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych