fot. kkcz-IMG_3092 (369×430) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek