fot. 110921-6389_v2 (855×738) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110921-1
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva sylvestris (ślaz dziki)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski