fot. bg-2008-1-Lathyrus_latifolius5 — copyright © by Błażej Gierczyk
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
17.06.2008, Góry Pińczowskie · copyright © by Błażej Gierczyk
« Lathyrus (groszek)

« Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)