fot. bg-2008-1-Lathyrus_latifolius5 (2113×1416) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.06.2008, Góry Pińczowskie
copyright © by Błażej Gierczyk
« Lathyrus (groszek)

« Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)