bobowate zielne o liściach parzysto-pierzastozłożonych

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Fabaceae (bobowate)]
  
przylistki większe od listków (↓nie)
Pisum sativum ssp. sativum (groch zwyczajny typowy)
przylistki
Pisum sativum (groch zwyczajny)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina uprawna. Przejściowo dziczejący lub spotykany jako chwast w innych uprawach.
  
  
przylistki mniejsze od listków lub listki nie są rozwinięte (↑nie)
  
    
strąki niepękające, dojrzewają pod ziemią (↓nie)
Arachis hypogaea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Przylistki zrośnięte z ogonkiem liściowym.
Arachis hypogaea (orzacha ziemna)
orzech ziemny · efemerofit
  Uprawna roślina strączkowa ("orzeszki ziemne") klimatu subtropikalnego.
    
    
strąki pękające, dojrzewają nad ziemią (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Przylistki nie zrośnięte z ogonkiem liściowym.
    
      
łodygi grube, puste, wysokie do 1m (↓nie)
Vicia faba ssp. faba (bób)
odm. Hangdown Biały XL
Vicia faba ssp. faba (bób)
liście wygryzione na brzegu przez oprzędziki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Strąki zwykle ponad 10mm szerokości, mięsiste, z gąbczastymi przegrodami między nasionami.
Vicia faba (wyka bób)
syn. Faba vulgaris · takson uprawiany
      
      
łodygi cienkie, pełne, niższe, często wiotkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Strąki poniżej 10mm szerokości, bez gąbczastych przegród między nasionami.
      
        
ząbki kielicha szczeciniaste, 3-4×dłuższe od rurki kielicha (↓nie)
Lens culinaris (soczewica jadalna)
XL
Lens culinaris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Strąki z 1-2 nasionami, soczewkowato spłaszczonymi.
Lens culinaris (soczewica jadalna)
syn. Lens esculenta · takson uprawiany
  Uprawiana dla jadalnych nasion. Przejściowo dziczejąca.
        
        
ząbki kielicha nie szczeciniaste do najwyżej 2× dłuższe od kielicha (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Strąki z dwoma lub większą liczbą nasion różnego kształtu ale nie soczewkowato spłaszczone.
        
          
łodyga zwykle oskrzydlona (↓nie)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Liście zakończone wąsem lub kończykiem, rzadko ogonek rozszerzony do liściaka.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
          
          
łodyga zwykle nieoskrzydlona (↑nie)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia sepium (wyka płotowa)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście zwykle zakończone wąsem, rzadko bez niego ale wtedy nigdy z kończykiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...