fot. bg-2008-1-Lathyrus_latifolius14 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.06.2008, Góry Pińczowskie · copyright © by Błażej Gierczyk