fot. ANDLathyrus_latifolius.06.07.2008.4_1 (463×536) — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2008, okolice Pińczowa
copyright © by Anna Nowak-Dańda