fot. ANDLathyrus_latifolius.06.07.2008.4_1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2008, okolice Pińczowa · copyright © by Anna Nowak-Dańda