fot. bl-f232-F1030008 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Galium verum (przytulia właściwa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

dolna strona liści, brzegi liścia silnie podwinięte, z jasnymi paskami
07.07.2003 copyright © by Barbara Łotocka