atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Achillea ageratifolia (Sm.) Benth. et Hook.f.

krwawnik żeniszkolistny