atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Achillea ×serrata Retz.

Achillea decolorans Schrad. ex Willd.
Achillea Achillea Achillea Achill…Achilleakrwawnik klaweński (Achillea clavennae)krwawnik wiązówkowaty (Achillea filipendulina)
🌸🌱