atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Achillea ptarmicifolia (Willd.) Rupr. ex Heimerl

Achillea grandiflora M. Bieb.
Achillea Achillea Achillea Achill…AchilleaAchillea ‘Terracotta’krwawnik żeniszkolistny (Achillea ageratifolia)
🌸🌱