atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Geranio-Trifolietum alpestrisTh. Müll. 1961

zespół bodziszka i koniczyny alpejskiej
Geranio-Trifolietum alpestris
03.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski XL
Geranio-Trifolietum alpestris
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) ⇒ ChCl.