atlas-roslin.pl

(związek) All.Geranion sanguinei R.Tx. 1961

kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów
Origanetalia Origanetalia Origanetalia OriganetaliaOriganetaliaTrifolion medii (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Geranion sanguinei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Geranion sanguinei — + ChAss.