atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Campanulo-Vicietum tenuifoliaeKrausch 1961 em. Korneck 1974

Geranion sanguinei Geranion sanguinei Geranion sanguinei Geranion sanguineiGeranion sanguineiGeranio-Anemonetum sylvestrisGeranio-Trifolietum alpestris (zespół bodziszka i koniczyny alpejskiej)
Campanulo-Vicietum tenuifoliae
12.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Campanulo-Vicietum tenuifoliae
XL
Campanulo-Vicietum tenuifoliae
XL
Campanulo-Vicietum tenuifoliae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Campanulo-Vicietum tenuifoliae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Campanulo-Vicietum tenuifoliae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Campanulo-Vicietum tenuifoliae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) ⇒ ChCl.