atlas-roslin.pl

Vicia pisiformis L. [🔉 *for·mis]

wyka grochowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)

cechy charakterystyczne

Byliny. Pędy wspinające się lub pokładające się, 80-150(200)cm długości. Łodygi żeberkowane, nagie, w górze często rozgałęzione.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Świetliste lasy liściaste lub mieszane i ich skraje, zarośla, zbocza. Na glebach różnego typu z preferencją dla zasadowych, głębokich, stosunkowo suchych lub umiarkowanie wilgotnych, w miejscach nasłonecznionych lub umiarkowanie zacienionych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.392 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.147 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.456 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.267 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.317 [9]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.131 [86.6]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.318 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1948 — Flora URSS. T.13 Leguminosae 3 p.422 [85.13]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.131 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.371 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji