atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Vicia pisiformis L.

wyka grochowata
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
07.06.2007 copyright © by Jacek Soboń
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)

cechy charakterystyczne

Byliny. Pędy wspinające się lub pokładające się, 80 – 150 (200) cm długości. Łodygi żeberkowane, nagie, w górze często rozgałęzione.

space

Kwitnienie czerwiec – sierpień.

występowanie

Vicia pisiformis (wyka grochowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Świetliste lasy liściaste lub mieszane i ich skraje, zarośla, zbocza. Na glebach różnego typu z preferencją dla zasadowych, głębokich, stosunkowo suchych lub umiarkowanie wilgotnych, w miejscach nasłonecznionych lub umiarkowanie zacienionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.