atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Geranio-Anemonetum sylvestris Th. Müll. 1961

Geranion sanguinei Geranion sanguinei Geranion sanguinei Geranion sanguineiGeranion sanguineiGeranio-Peucadanetum cervariae (zespół bodziszka i gorysza sinego)Campanulo-Vicietum tenuifoliae
Geranio-Anemonetum sylvestris
21.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Geranio-Anemonetum sylvestris
XL
Caricetum acutiformis
XL
Caricetum acutiformis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Geranio-Anemonetum sylvestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Geranio-Anemonetum sylvestris

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Geranio-Anemonetum sylvestris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Geranio-Anemonetum sylvestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) ⇒ ChCl.