atlas-roslin.pl

(podklasa) SubCl.Galio-Urticenea(Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983

naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków podklasy (ChSC SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podklasy SubCl.Galio-Urticenea

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubCl.Galio-Urticenea

🔵 O.Glechometalia hederaceae - nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych - nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych
🔵 All.Aegopodion podagrariae - zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych - zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych
🔵 Ass.Chaerophylletum bulbosi *
🔵 Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi - zespół podagrycznika i lepiężnika różowego * - zespół podagrycznika i lepiężnika różowego
🔵 Ass.Chaerophylletum aromatici *
🔵 Ass.Anthriscetum sylvestris - zespół trybuli leśnej * - zespół trybuli leśnej
🔵 Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae - zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego - zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego
🔵 Ass.Sambucetum ebuli
🔵 zgr.[Chaerophylletum bulbosi, Phalarido-Petasitetum hybridi]
🔵 All.Alliarion - cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych - cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych
🔵 Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli - zespół czosnaczka i świerząbka gajowego * - zespół czosnaczka i świerząbka gajowego
🔵 Ass.Torilidetum japonicae *
🔵 Ass.Epilobio-Geranietum robertiani *
🔵 All.Rumicion alpini
🔵 Ass.Rumicetum alpini
🔵 O.Convolvuletalia sepium - zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych - zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych
🔵 All.Senecion fluviatilis - nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych - nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych
🔵 Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
🔵 Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium - zespół kanianki i kielisznika zaroślowego - zespół kanianki i kielisznika zaroślowego
🔵 Ass.Senecionetum fluviatilis
🔵 Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
🔵 Ass.Rudbeckio-Solidaginetium - zespół rudbekii i nawłoci późnej - zespół rudbekii i nawłoci późnej
🔵 All.Convolvulion sepium - związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych - związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych
🔵 Ass.Urtico-Calystegietum sepium - zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego - zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego
🔵 Ass.Calystegio-Eupatorietum - zespół sadźca konopiastego * - zespół sadźca konopiastego
🔵 Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji