atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Epilobietea angustifoliiR.Tx. et Prsg 1950

nirofilne zbiorowiska porębowe
Nitrofilne zbiorowiska porębowe (i na wiatrołomach) składające się głównie z terofitów, bylin i krzewów.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisane tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Epilobietea angustifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Epilobietea angustifolii

🔵 O.Atropetalia - zbiorowiska porębowe - zbiorowiska porębowe
🔵 All.Epilobion angustifolii - zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich - zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich
🔵 Ass.Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii - zespół starca i wierzbówki kiprzycy - zespół starca i wierzbówki kiprzycy
🔵 Ass.Digitali purpureae-Epilobietum
🔵 Ass.Verbasco-Epilobietum
🔵 Ass.Calamagrostietum epigeji - zespół trzcinnika piaskowego * - zespół trzcinnika piaskowego
🔵 All.Atropion belladonnae - zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych - zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych
🔵 Ass.Atropetum belladonnae
🔵 Ass.Arctietum nemorosi - zespół łopianu gajowego - zespół łopianu gajowego
🔵 All.Sambuco-Salicion - nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu - nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu
🔵 Ass.Senecionetum fuchsii - zespól starca Fuchsa - zespól starca Fuchsa
🔵 Ass.Rubetum idaei - zespół maliny właściwej * - zespół maliny właściwej
🔵 Ass.Sambucetum nigrae - zespół bzu czarnego - zespół bzu czarnego
🔵 Ass.Sambucetum racemosae - zespół bzu koralowego - zespół bzu koralowego
🔵 Ass.Epilobio-Salicetum capreae - zespół wierzbówki i wierzby iwy - zespół wierzbówki i wierzby iwy
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji