(klasa) Cl.Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950

nirofilne zbiorowiska porębowe

nitrofilne zbiorowiska porębowe składające się głównie z terofitów, bylin i krzewów

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Epilobietea angustifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)