(zbiorowisko) Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris

zarośla lilaka pospolitego

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)