(zespół) Ass.Chenopodietum boni-henrici Th. Müller in Seybold et Müller 1972

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Chenopodietum boni-henrici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Chenopodietum boni-henrici

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Chenopodietum boni-henrici

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Chenopodietum boni-henrici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach) ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące