(związek) All.Arction lappae R.Tx. 1937 em. 1950

zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach
Eu-Arction R.Tx. 1937 em. Siss. 1946

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arction lappae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arction lappae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arction lappae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące