atlas-roslin.pl

mszaki wilgotnych skał wapiennych i ocienionych murów

wapienie lub zasadowe, żyzne skały

paroząb tufowy (Didymodon tophaceus)
Didymod. tophace.
paroząb tufowy

w miejscach wilgotnych
źródliskowiec (Palustriella)
Palustriella
źródliskowiec

w miejscach wilgotnych
objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:typowe mszaki różnych siedliskkl 10064

ocienione mury

brodek murowy (Tortula muralis)
Tortula muralis
brodek murowy

zwłaszcza var. aestiva
objaśnienie skrótów