atlas-roslin.pl

mszaki wilgotnych skał wapiennych i ocienionych murów

wapienie lub zasadowe, żyzne skały

paroząb tufowy (Didymodon tophaceus)
Didymodon tophaceus paroząb tufowy
w miejscach wilgotnych
źródliskowiec (Palustriella)
Palustriella źródliskowiec
w miejscach wilgotnych
objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:typowe mszaki różnych siedliskkl 10064

ocienione mury

brodek murowy (Tortula muralis)
Tortula muralis brodek murowy
zwłaszcza var. aestiva
objaśnienie skrótów