Lophocolea minor Nees

płozik mniejszy
na stronie — znaleziska