atlas-roslin.pl

mszaki pól, ugorów, na wilgotnej, żyznej nagiej ziemi