fot. 101227-6130 (749×876) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swN_2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
kwiat ze środka koszyczka i kwiat brzeżny języczkowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski