fot. 110103-6220_v3 (812×805) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swN_2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
owoce, pappus i dwie plewinki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski