atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele

kruszczyk Greutera
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
31.07.2009, Beskid Makowski; copyright © by Marek Mazur
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Epipactis (kruszczyk)kl 7422
Zalążnia wąsko wrzecionowata, 3 – 5× dłuższa niż szersza, na szypułce 6 – 10 (12) mm długiej, jej górne żebro (na stronie grzbietowej) podobnej grubości jak pozostałe.

Zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, na szczycie do tyłu odgięte.

Pyłkowiny na szczycie tępe, nie zakrzywione. Rostellum proste, nie zagięte do klinandrium.

Epichil biały, jasno zielonkawy, czasem jedyni w nasadzie i na brzegu zaróżowiony, sercowaty.

Hypochil od wewnątrz zielony, czasem brązowozielony.

Guzki na mezochilu zielonawe, czasem zielonofioletowe.

Dolne przysadki skierowane w dół. Dolne liście szeroko do wąsko podługowatych, czasem podługowato jajowate.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek o wąskiej amplitudzie ekologicznej. Wilgotne cieniste lasy mieszane jodła-buk i świerkowe. Na zboczach górskich potoków, w miejscach silnie zacienionych, wilgotnych i chłodnych, na glebach nawapiennych lub z dużą zawartością węglanu wapnia.