atlas-roslin.pl

Epipactis ×schmalhausenii Richt. [🔉 e·pi·pak·tis *]

kruszczyk Schmalhausena
Epipactis helleborine × atrorubens [🔉 e·pi·pak·tis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
  • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 [86.2]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji