fot. wsz-10-RGBS-635 (533×496) — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

rez. "Beka", Pobrzeże Kaszubskie
copyright © by Waldemar Szaraniec