fot. bl-f226-F1030017 (358×520) — copyright © by Barbara Łotocka
pędy płonne
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.06.2003, bór, okolice Zwierzyńca
copyright © by Barbara Łotocka