fot. dt-Diphasiastrum-complanatum--31.07.2009 (730×666) — copyright © by Dariusz Tlałka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

31.07.2009, Sucha Góra, Beskid Żywiecki
copyright © by Dariusz Tlałka