atlas-roslin.pl

Div. Lycopodiophyta

widłaki jednako- i różnozarodnikowe
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈