fot. SM-20080622-1-Batrachium_fluitans-02_v2 (885×634) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.080622-1
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.06.2008, Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu
copyright © by Michał Smoczyk