fot. SM-20080622-1-Batrachium_fluitans-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Batrachium fluitans (włosienicznik rzeczny)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

płat zespołu Ass.Ranunculetum fluitantis z kwitnącym włosienicznikiem rzecznym
22.06.2008, Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu · copyright © by Michał Smoczyk