fot. 060615-7799_v2 (884×633) — copyright © by Marek Snowarski
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.06.2006, Wleń, rz. Bóbr
copyright © by Marek Snowarski