atlas-roslin.pl

wodne zakorzenione o liściach nitkowatych lub szczeciniastych

klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających klucz do roślin wodnych zanurzonych lu… klucz do roślin wo… klucz do roś…klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających🔑wodne nie zakorzenionewodne zakorzenione, liście pływające po powierzchni
  
↓nieliście z pęcherzykami łownymi 0.5-2 mm średnicy
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
Utricularia intermedia (pływacz średni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty ±okazałe, grzbieciste, żółte.
  
  
↑nie liście bez pęcherzyków łownych; kwiaty promieniste
  
    
↓nieliście w okółkach grzebieniasto-pierzastodzielne; kwiaty niepozorne, w wynurzonych kłosach
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Myriophyllum spicatum
    
    
↑nie ulistnienie skrętoległe, górne liście często w różyczce; kwiaty z wyraźną koroną
    
      
↓nieliście wielokrotnie rozwidlone; kwiaty pojedyncze, białe
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
      
      
↑nie liście grzebieniasto-pierzastodzielne; kwiaty różowawe, w okółkach tworzących grono
Hottonia palustris
Hottonia palustris