atlas-roslin.pl
takson wymarły na terenie Polski [24][491]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Veronica bellidioides L. [🔉 *o·i·des]

przetacznik stokrotkowy, przetacznik stokrótkowy
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
07.07.2009, Karkonosze; copyright © by Ewa Szczęśniak
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Rzadko w Sudetach na murawach wysokogórskich na podłożu niewapiennym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 90-100%

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.