atlas-roslin.pl

Veronica bellidioides L. [🔉 *o·i·des]

przetacznik stokrotkowy, przetacznik stokrótkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)

występowanie

Takson wymarły na terenie Polski.[491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Rzadko w Sudetach na murawach wysokogórskich na podłożu niewapiennym.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 90-100%

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.360 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.300 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.572 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.433 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.244+247 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.443 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 p.482 [85.22]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.243 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.530 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji